ZUIJDERWIJK & WITZIER Gerbera's
 
Wij bloeien op van milieubewust telen!

HET NIEUWE TELEN

Binnen ons bedrijf heeft het nieuwe telen een belangrijke plek in de onderneming. Wat verstaan wij precies onder het begrip "Het Nieuwe Telen" ? 

Het Nieuwe Telen (HNT) staat voor een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. Deze nieuwe aanpak stelt het gewas centraal en vermijdt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen. In HNT wordt natuurkunde gecombineerd met plantfysiologie met als doel optimaal te telen met de inzet van zo min mogelijk fossiele energie.


Iedere dag een beetje zomer in onze kas!

Sinds september 2003 hebben wij lampen in de kas, waardoor wij beter kunnen inspringen op de wensen van de klant: een constante kwaliteit en aanbod qua aantallen bloemen het hele jaar door. Ons belichtingsprogramma loopt van september t/m april. In de zomer gebruiken we de belichting alleen 's morgens om de planten te activeren en snel op temperatuur te brengen. Vroeger deden we dat met verwarmingsbuizen, maar nu met de belichting hoeven we veel minder lang te stoken om de plant op temperatuur te brengen. Zo is het in onze kas dus iedere dag een beetje zomer. 


Onze Gerbera's gaan op tijd slapen - dat geeft energie!

Sinds april 2007 maakt ons bedrijf gebruik van verduisterende schermdoeken. Omdat de Gerbera liever geen langere lichtperiode heeft dan 12 uur, verduisteren we in de zomer onze kas. Dit is tevens zeer energie besparend, dus we kunnen nu nog zuiniger met energie omspringen! 


Wij houden het luchtig!

Sinds 2008 maken we op ons bedrijf gebruik van Aircobreese ventilatoren. Deze ventilatoren zorgen ervoor dat de warme lucht die zich vormt rond de belichting boven in de kas zich vermengd met de koelere en vochtige lucht onder in de kas. Ook als het schermdoek gesloten is geeft deze luchtmenging een aangenaam effect, zoals wij dat zeggen: een minder "dood "klimaat. 

Wij werken ook met het Aircokas principe. Dat wil zeggen dat we door middel van minder luchten in de kas, proberen energie en CO2 te besparen. Dit gebeurt door een vernevelingsinstallatie die heel fijne druppeltjes de kas in blaast. Deze waterdamp neemt energie (warmte) op van het zonlicht en dat zorgt ervoor dat de plant ook tijdens moeilijke omstandigheden blijft groeien. Voor het personeel in de kas is het ook prettiger werken. De CO2, die we zo hard nodig hebben, blijft zo beter in de kas hangen. 

Sinds 2013 werken wij met de VentilationJet. Dit is een ventilator die tussen het dubbele schermdoek is geïnstalleerd. De Nivolator, die daar onder hangt, is een ventilator die de lucht verticaal de ruimte in blaast. De VentilationJet zuigt de droge lucht boven het scherm aan en de Nivolator verspreidt deze vervolgens in de kas. Wij hopen dat we hiermee zonder vochtproblemen de schermen 100% gesloten kunnen houden.


Klik hier voor een impressie van deze ventilatoren, gefilmd bij ons bedrijf!

 
 
 
 
Kaart
Opbellen
E-mail